Circulaire ambities gemeente Utrecht bij aanleg nieuwe busbaan

busbaan_dichterswijk_utrecht_1.jpg

In het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) benoemt de gemeente Utrecht de openbare ruimte als kansrijke productgroep. Dit kwam bij het project Busbaan Dichterswijk tot uiting in een DuboCalc berekening en het gunningscriterium ‘circulaire kansen’.