Dura Vermeer, Croonwolter&dros/TBI & Alliander: circulaire bedrijfskleding

14._dura_vermeer.png

Dura Vermeer heeft in de inkoop van haar bedrijfskleding prestatie-afspraken gemaakt om gedurende het contract steeds hogere circulaire prestaties te realiseren.