Gemeente Amsterdam: vernieuwing Vondeltuin

vondeltuin_vondelpark4.jpg

De vernieuwing van het horecapaviljoen Vondeltuin is gedaan in samenwerking met de exploitant en omwonenden. In deze aanbesteding is een meervoudig onderhandse procedure met dialoog toegepast.