Gemeente Helmond: MVI Actieplan

helmond-mvi-actieplan.jpg

De Gemeente Helmond zet in haar MVI Actieplan uiteen wat zij wil bereiken op vier thema’s: klimaatneutraal inkopen, social return, innovatiegericht inkopen en circulair inkopen.