Wegwijzer Circulair Inkopen

De wegwijzer is een verzameling van de beschikbare kennis, tips en voorbeelden op het gebied van circulair inkopen. Met de handvatten in deze wegwijzer kun je zowel op strategisch niveau beslissingen nemen als op uitvoerend niveau concrete stappen zetten.

De wegwijzer is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces – van bestuurder tot projectleider. Ben je op zoek naar specifieke informatie die voor jouw functie relevant is? Lees dan de leeswijzer.