Pon: circulaire pilots

pon-circulaire-pilots.jpg

Pon verbeterde samen met Milgro haar afvalmanagement. Dat heeft geleid tot 30% reductie in de hoeveelheid restafval en een kostenbesparing van 34% in het eerste jaar.