Provincie Utrecht: ICT-apparatuur

utrecht-ict.jpg

De Provincie Utrecht kwam na een lange verkenning tot de conclusie dat ICT-hardware lastig circulair in te kopen is, als gevolg van de lange en complexe keten.