Provincie Zuid-Holland: hergebruikt kantoormeubilair

circulair_meubilair_zuid-holland_1.jpg

De Provincie Zuid-Holland heeft haar kantoormeubilair circulair aanbesteed. Eén van de belangrijkste uitgangspunten in het nieuwe contract is het zoveel mogelijk hergebruiken van bestaand meubilair.