Module 11 – Opstellen eisen en criteria

20 minuten lestijd

Om een optimaal circulair eindresultaat te behalen wil je dat de inschrijvingen concurreren op circulariteit. Dat kun je bereiken door ambitieuze maar haalbare eisen en criteria te gebruiken. Na deze module ken je de belangrijkste aandachtspunten voor het opstellen van je circulaire eisen en criteria.

Klik hier voor de sheets van de presentatie van module 11.

In de Wegwijzer Circulair inkopen vind je meer achtergrondinformatie over circulaire eisen en criteria. Hier vind je o.a. het praktijkvoorbeeld van Gemeente Utrecht over het aanleggen van een circulaire busbaan en een link naar de MVI-criteriatool.

Voor deze module hebben wij 2 fictieve cases uitgewerkt: een voor meubilair en een voor het inkopen van een weg. Hier kun je oefenen met de geleerde lesstof. Formuleer voor jezelf een antwoord op de vraag “Opstellen criteria”. De cases bouwen voort op de kennis uit eerdere modules, dus zorg ervoor dat je telkens dezelfde productgroep kiest (meubilair of weg). Het is niet nodig om beide productgroepen te doen, de stof overlapt namelijk.
Veel succes!

Casus: Meubilair

Vraag 1: Opstellen criteria

Antwoord vraag 1: Opstellen criteria

Casus: weg

Vraag 1: Opstellen criteria

Antwoord vraag 1: Opstellen criteria