Module 10 – Kiezen van procedure

15 minuten lestijd

Er bestaan verschillende soorten aanbestedingsprocedures. In deze module leer je, afhankelijk van de bijzonderheden van jouw project, welke procedure het beste kan helpen jouw circulaire vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

Klik hier voor de sheets van de presentatie van module 10.

Ga naar de Wegwijzer Circulair inkopen voor meer achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden over het kiezen van procedures. Daar vind je o.a. de PIANOo-handreiking over de concurrentiegerichte dialoog.

 

Voor deze module hebben wij 2 fictieve cases uitgewerkt: een voor meubilair en een voor het inkopen van een weg. Hier kun je oefenen met de geleerde lesstof. Formuleer voor jezelf een antwoord op de vraag “Meenemen projectteam”. De cases bouwen voort op de kennis uit eerdere modules, dus zorg ervoor dat je telkens dezelfde productgroep kiest (meubilair of weg). Het is niet nodig om beide productgroepen te doen, de stof overlapt namelijk.
Veel succes!

Casus: Meubilair

Vraag 1: Kiezen procedure

Antwoord vraag 1: Kiezen procedure

Casus: weg

Vraag 1: Kiezen procedure

Antwoord vraag 1: Kiezen procedure