Module 9 – Marktonderzoek

20 minuten lestijd

Een goed begin is het halve werk. Onderzoek bij de voorbereiding van je inkoop wat de mogelijkheden en beperkingen van de potentiële aanbieders zijn, zodat je weet of jouw circulaire ambities haalbaar zijn. In deze module leer je hoe je in gesprek kunt gaan met marktpartijen om je aanbesteding goed voor te bereiden en te doorlopen.

Klik hier voor de sheets van de presentatie van module 9.

Ga naar de Wegwijzer Circulair inkopen voor extra aandachtspunten. Hier vind je ook praktijkvoorbeelden, waaronder dit voorbeeld van de Gemeente Apeldoorn die samen met de markt een innovatief en circulair fietspad realiseerde.

Voor deze module hebben wij 2 fictieve cases uitgewerkt: een voor meubilair en een voor het inkopen van een weg. Hier kun je oefenen met de geleerde lesstof. Formuleer voor jezelf een antwoord op de vraag “Bevragen markt”. De cases bouwen voort op de kennis uit eerdere modules, dus zorg ervoor dat je telkens dezelfde productgroep kiest (meubilair of weg). Het is niet nodig om beide productgroepen te doen, de stof overlapt namelijk.
Veel succes!

Casus: Meubilair

Vraag 1: Bevragen markt

Antwoord vraag 1: Bevragen markt

Casus: weg

Vraag 1: Bevragen markt

Antwoord vraag 1: Bevragen markt