Module 8 – In kaart brengen externe keten

20 minuten lestijd

Iedere productieketen heeft zijn eigen kenmerken en bijzonderheden. Deze zijn vaak gebaseerd op lineaire prikkels. Om effectief circulair in te kopen moet je slim rekening houden met deze kenmerken en bijzonderheden. Na het volgen van deze module weet je hoe je de externe keten in kaart brengt en hoe je zo goed mogelijk rekening kunt houden met de kenmerken en bijzonderheden.

Klik hier voor sheets van de presentatie van module 8.

In de Wegwijzer Circulair Inkopen vind je meer informatie over hoe je de externe keten in kaart brengt. Hier vind je o.a. ook 2 praktijkvoorbeelden van Alliander, die de keten in kaart hebben gebracht voor de inkoop van Veiligheidskleding en de ontwikkeling van de Fair Meter. Daarnaast vind je in het handboek ‘Circulair inkopen in 8 stappen‘ vanaf pag. 76 meer informatie over de samenwerking met marktpartijen.

Voor deze module hebben wij 2 fictieve cases uitgewerkt: een voor meubilair en een voor het inkopen van een weg. Hier kun je oefenen met de geleerde lesstof. Formuleer voor jezelf een antwoord op de vraag “Externe keten”. De cases bouwen voort op de kennis uit eerdere modules, dus zorg ervoor dat je telkens dezelfde productgroep kiest (meubilair of weg). Het is niet nodig om beide productgroepen te doen, de stof overlapt namelijk.
Veel succes!

Casus: Meubilair

Vraag 1: Externe keten

Antwoord vraag 1: Externe keten

Casus: weg

Vraag 1: Externe keten

Antwoord vraag 1: Externe keten