Module 7 – Formuleren ambities en vraagstelling

25 minuten lestijd

De komende modules gaan verder in op het inkoopproces. In deze module leer je hoe je specifieke doelstellingen voor je project kan bepalen, hoe je de scope kan vaststellen en hoe je een meer functionele vraag kan formuleren.

Klik hier voor gebruikte sheets in de presentatie van Module 7.

In de Wegwijzer Circulair inkopen vind je meer informatie over het formuleren van ambities en de vraagstelling. Daar vind je ook interessante praktijkvoorbeelden, o.a. over het circulaire inspiratiehuis van Waterschap Rijn en IJssel en het hergebruikt kantoormeubilair van Provincie Zuid Holland.

Voor deze module hebben wij 2 fictieve cases uitgewerkt: een voor meubilair en een voor het inkopen van een weg. Hier kun je oefenen met de geleerde lesstof. Formuleer voor jezelf antwoorden op de 3 vragen “doelstellingen”, “scope” en “functionele vraag”. De cases bouwen voort op de kennis uit eerdere modules, dus zorg ervoor dat je telkens dezelfde productgroep kiest (meubilair of weg). Het is niet nodig om beide productgroepen te doen, de stof overlapt namelijk.
Veel succes!

Casus: Meubilair

Vraag 1: Doelstellingen

Vraag 2: Scope

Vraag 3: Functionele vraag

Antwoord vraag 1: Doelstellingen

Antwoord vraag 2: Scope

Antwoord vraag 3: Functionele vraag

Casus: weg

Vraag 1: Doelstellingen

Vraag 2: Scope

Vraag 3: Functionele vraag

Antwoord vraag 1: Doelstellingen

Antwoord vraag 2: Scope

Antwoord vraag 3: Functionele vraag