Module 6 – Beïnvloeden van houding en gedrag

20 minuten lestijd

Met alleen goed circulair beleid kom je er niet; je hebt medewerking van je collega’s nodig. Draagvlak voor verandering is dus essentieel. In deze module geven we je tips en inzichten hoe je collega’s meekrijgt om de gestelde doelen en ambities te behalen.

Klik hier voor de gebruikte sheets van module 6.

In de Wegwijzer Circulair inkopen vind je meer tips en aandachtspunten voor het beïnvloeden van houding en gedrag. Hier vind je ook de MRA Roadmap met daarin een toelichting hoe je draagvlak kunt creëren in de interne organisatie (hoofdstuk 6).

Voor deze module hebben wij 2 fictieve cases uitgewerkt: een voor meubilair en een voor het inkopen van een weg. Hier kun je oefenen met de geleerde lesstof. Formuleer voor jezelf een antwoord op de vraag “Meenemen projectteam”. De cases bouwen voort op de kennis uit eerdere modules, dus zorg ervoor dat je telkens dezelfde productgroep kiest (meubilair of weg). Het is niet nodig om beide productgroepen te doen, de stof overlapt namelijk.
Veel succes!

Casus: Meubilair

Vraag 1: Meenemen projectteam

Antwoord vraag 1: Meenemen projectteam

Casus: Weg

Vraag 1: Meenemen projectteam

Antwoord vraag 1: Meenemen projectteam