Module 5 – Meenemen interne stakeholders

25 minuten lestijd

Circulair inkopen is een opgave voor de hele organisatie. Het vraagt om betrokkenheid van meerdere onderdelen en stakeholders uit je organisatie. In deze module zoomen we in op het belang van een goede stakeholdersanalyse en hoe dit aan te pakken.

Klik hier voor de gebruikte slides van les Module 5.

In dit interview spreken we met Hendrik Jan Withag van Gemeente Groningen over hoe zij interne stakeholders hebben meegenomen in een circulaire aanbesteding van kantoormeubilair.

Bekijk de Wegwijzer Circulair inkopen voor extra tips en aandachtspunten om interne stakeholders mee te nemen.

 

Voor deze module hebben wij 2 fictieve cases uitgewerkt: een voor meubilair en een voor het inkopen van een weg. Hier kun je oefenen met de geleerde lesstof. Formuleer voor jezelf een antwoord op de vragen “Samenstelling projectteam” en “Stakeholders”. De cases bouwen voort op de kennis uit eerdere modules, dus zorg ervoor dat je telkens dezelfde productgroep kiest (meubilair of een weg). Het is niet nodig om beide productgroepen te doen, de stof overlapt namelijk.
Veel succes!

Casus: Meubilair

Vraag 1: Samenstelling projectteam

Vraag 2: Stakeholders

Antwoord vraag 1: Samenstelling projectteam

Antwoord vraag 2: Stakeholders

Casus: weg

Vraag 1: Stakeholders

Antwoord vraag 1: Stakeholders