Module 13 – Circulaire verdienmodellen

20 minuten lestijd

In een circulaire economie wordt op nieuwe manieren waarde toegevoegd en verdiend. Dat kan ook gevolgen hebben voor de verdienmodellen van aanbieders. In deze module leer je meer over de verschillende alternatieve verdienmodellen die circulariteit kunnen bevorderen.

Klik hier voor de sheets van de presentatie van module 13.

Hier vind je meer achtergrondinformatie over circulaire verdienmodellen, met daarin o.a. deze publicatie van Copper8 over circulaire verdienmodellen.

Voor deze module hebben wij 2 fictieve cases uitgewerkt: een voor meubilair en een voor het inkopen van een weg. Hier kun je oefenen met de geleerde lesstof. Formuleer voor jezelf een antwoord op de vraag “Circulaire verdienmodellen”. De cases bouwen voort op de kennis uit eerdere modules, dus zorg ervoor dat je telkens dezelfde productgroep kiest (meubilair of weg). Het is niet nodig om beide productgroepen te doen, de stof overlapt namelijk.
Veel succes!

Casus: Meubilair

Vraag 1: Circulaire verdienmodellen

Antwoord vraag 1: Circulaire verdienmodellen

Casus: weg

Vraag 1: Circulaire verdienmodellen

Antwoord vraag 1: Circulaire verdienmodellen