Module 14 – Contracteren en contractmanagement

30 minuten lestijd

Het contract dient als leidraad bij de samenwerking met de opdrachtnemer. In deze module leer je welke zaken je in je contract wilt regelen, en hoe je effectief contractmanagement kan vormgeven en uitvoeren.

Klik hier voor de sheets van de presentatie van module 14.

In de Wegwijzer Circulair inkopen vind je meer informatie over contractmanagement. Daar vind je ook dit praktijkvoorbeeld over het circulaire viaduct van Rijkswaterstaat.

Voor deze module hebben wij 2 fictieve cases uitgewerkt: een voor meubilair en een voor het inkopen van een weg. Hier kun je oefenen met de geleerde lesstof. Formuleer voor jezelf de antwoorden op onderstaande vragen. De cases bouwen voort op de kennis uit eerdere modules, dus zorg ervoor dat je telkens dezelfde productgroep kiest (meubilair of weg). Het is niet nodig om beide productgroepen te doen, de stof overlapt namelijk.
Veel succes!

Casus: Meubilair

Vraag 1: Vormgeven contractmanagement

Vraag 2: Meten van KPI’s

Antwoord vraag 1: Vormgeven contractmanagement

Antwoord vraag 2: Meten van KPI’s

Casus: Weg

Vraag 1:  Monitoring realisatie

 

Antwoord vraag 1:  Monitoring realisatie